FAQ

BAŞVURU

Kimler programımıza başvurabilir?

Programımıza 4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunları başvurabilir.

Başvuru şartları nelerdir?

http://iyte.edu.tr/Bos.aspx?m=246 linkinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yabancı dil belgesi getiremezsem programa nasıl kayıt yaptırabilirim?

Enstitümüzün yapmış olduğu yabancı dil seviye belirleme sınavından en az 60 puan alarak programımıza kayıt yaptırabilirsiniz. Ayrıca kayıtların yapılacağı tarihe kadar İngilizce yeterliliğinizi gösteren bir belge getirirseniz sınavından muaf olabilirsiniz.

Yabancı dil yeterliliğimi gösteren belgeyi en son hangi tarihe kadar getirebilirim?

Enstitümüzün yapacağı yabancı dil seviye belirleme sınavına kadar belgeyi getirmeniz gerekir.

Referans mektubunun akademisyen tarafından mı doldurulması gerekiyor?

Akademik veya özel sektörden yetkili bir kişiye doldurtulabilir.  Referans mektubu örneğine http://iyte.edu.tr/Bos.aspx?m=250 linkinden ulaşabilirsiniz.

Referans mektubunu en geç ne zamana kadar getirebilirim?

En geç mülakatın yapılacağı gün getirmelisiniz.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK

Özel öğrencilikte ders ücretleri ne kadardır? Derse kayıtlanma nasıl olur?

Ders Ücreti=[Toplam Kredi]x[Kredi Başına Tutar]x[1,25]+Başvuru Ücreti
Başvuru Ücreti=Kredi Başına Tutar=400TL

Aşağıdaki ders seçimiyle ilgili dilekçeyi doldurmanız ve onaylı diploma örneği ile belirtilen tarihlerde Urla kampüsümüze teslim etmeniz gerekir. Ders seçerken bitirme projesi ve seminer dersi alınamaz.

Özel öğrencilik başvuru dilekçe örneği için tıklayınız

Özel öğrencilikte aldığım derslerin ne kadarını programa normal kayıt yaptırdığımda saydırabilirim?

İYTE Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin(http://emp.iyte.edu.tr/regulations/) 19.maddesi gereği,son üç akademik yıl içerisinde olmak koşuluyla, özel öğrencilik statüsünde İngilizce eğitim dilinde alınan derslerden bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen başarı koşulunun sağlandığı en fazla iki ders, EABDB’nin uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü eğitime sayılabilir.

Özel öğrenci olarak programa başvuru şartları nelerdir?

Lisans veya yüksek lisans programından mezun olmak.Başvuru için gerekli belgelere http://mfbe.iyte.edu.tr/basvurular/lisansustu-basvurular/ozel-ogrencilik/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Özel öğrenciliği süresi ne kadardır?

Özel öğrencilik doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

KAYITLAR

Kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?

-Öğrenci ÖBS'den dersleri seçer.
-Öğrenci ÖBS'den seçtiği  dersleri  kontrol et butonundan kesinleştirir
Sistemde görünen ücreti herhangi bir Halk Bankası'na yatırır.
Danışman hocası sistem üzerinden onay verir.

Kayıt dondurmak için ne yapmak gerekiyor?

Eğer  çalıştığınız işle ilgili ise yetkili kişiden aşağıdaki şablonda bir yazı almalısınız.Eğer işle ilgili değilse gerekçenizi ispat eden bir yazı ve dilekçe ile başvurmanız gerekir.
Dilekçe örneğine http://emp.iyte.edu.tr/kayit-dondurma/ linkinden ulaşabilirsiniz.
Yetkili kişiden alınacak yazı örneğine  http://emp.iyte.edu.tr/Is-yeri-dilekce/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Engman e-posta grubuna neden üye olmalıyım?

Kayıtlar,bitirme projeleri,seminerler gibi önemli konulardaki duyurular yapıldığı için üye olmanız gerekir.

DERSLER

Bir dönemde istediğim kadar ders alabilir miyim?

Her ders haftada bir gün işlendiğinden bir dönemde en fazla 5 ders alabilirsiniz.

Programa istediğim dersten başlayabilir miyim?

Programa bitirme projesi hariç istediğiniz dersten başlayabilirsiniz.

Kaç öğrenci ile ders açılır?

En az 3 öğrenciyle ders açılır.

Derslere devam zorunlu mudur?

Enstitü yönetmeliğine göre derslere %70 devam zorunluluğu var. Ancak bunun takip etmek tamamen dersi veren öğretim üyesinin insiyatifindedir.

Dersler nerede saat kaçta yapılıyor?

Dersler Bayraklı Tepekule İş Merkezi’nde 18:45-21:15 saatleri arasında hafta içi her akşam yapılmaktadır.

Engman e-posta grubuna neden üye olmalıyım?

Kayıtlar,bitirme projeleri,seminerler gibi önemli konulardaki duyurular yapıldığı için üye olmanız gerekir.

ÖDEME

Programın ücreti ne kadar?

2018-2019 güz döneminden itibaren ders başına kredi ücreti 400 TL’dir.Her ders 3 kredi olduğundan bir ders ücreti 1200 TL’dir.Bitirme projesi ve seminer derslerinin ücreti ise 400’er TL’dir.

Öğrenim ücretini peşin mi yatıracağım? Ne zaman yatıracağım?

Aldığınız ders kadar ücreti peşin olarak yatırırsınız.

Öğrenim ücretini nereye yatıracağım?

Herhangi bir Halk Bankası şubesinden öğrenci numaranız ile öğrenim ücretini yatırmanız gerekmekedir.

YAZ OKULU

Yaz okulunda kaç ders alabiliyorum?

 Yaz okulunda en fazla 8 kredilik ders alınabileceğinden, programımızda da 3 dersin kredisi 9 kredi olduğundan en fazla 2 ders alabilirsiniz.

Yaz okulunda açılacak dersler ne zaman belli olur?

 Yaz okulunda açılacak dersler şubat ayının 2.haftasında belli olur.

Yaz okulunda ders ekleme-çıkarma yapılabilir mi?

 Yapılamaz, öğrenci dersi seçerken dikkatli karar vermelidir. 

Yaz okuluna nasıl kayıt olunur?

ÖBS’den ders seçilir.Danışman hocanın onay vermesi beklenir. Belirlenen tarihte seçtiğiniz ders(ler)in ücretini öğrenci numarınızı belirterek ilgili bankaya yatırınca kayıt işlemi tamamlanmış olur.

Sınavlar nasıl yapılıyor?

 Dersi veren hocaya göre sınıfta ya da take home olarak yapılabiliyor.

İngilizce hazırlık programı var mıdır?

 İngilizce hazırlık programımız bulunmamaktadır.İngilizce yeterliliğini ispat edemeyen veya Yabancı Diller Yüksekokulu'muzun yaptığı İngilizce muafiyet sınavından başarılı olamayan(En az 60 alınması gerekiyor.) adaylar programımıza kabul edilememektedir.

Eğitim dili nedir?

 İngilizce’dir.

KARİYER

Neden Mühendislik İşletmeciliği Programı’nda tezsiz yüksek lisans yapmalıyım?

 Bugünün dünyasında bilimsel ve teknolojik gelişmeler kuruluşları her zamankinden daha çok etkilemektedir. Bu, teknolojik rekabetle birlikte  farklı yapılardaki organizasyonların yönetimi  için teknolojik değişimin hızlılığıyla ile ilgili zorluklar da yaratır.İnterdisipliner teknik grup ve projeleri etkili ve verimli şekilde yönetmek için yeni yeteneklere ve “bilgiye” ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Bunun anlamı şirketlerin birçok teknik deneyim ve yönetim becerilerine sahip nitelikli profesyonellere sahip olması gerektiğidir.   

 İYTE Mühendislik İşletmeciliği Programı, farklı disiplinlerden gelen üniversite mezunlarını bugünün yönetim sorunları ile baş edebilmesi için gerekli araçlar ve tekniklerle  donatacak şekilde özel olarak tasarlanmış bulunmaktadır.

 Mühendislik İşletmeciliği Programı çeşitli yönetim dersleri(toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim, proje yönetimi ...), finansal analiz, örgütsel davranış, pazarlama ve yönetim ekonomisi derslerinin yanısıra optimizasyon, karar verme, yönetim bilişim sistemleri, deney tasarımı gibi teknik derslerle zenginleştirilmiştir.

 Mühendislik İşletmeciliği Programı, yönetimi planlamayla üretim, tasarım  ve imalat süreçlerinin düzenlemesi ve kontrolüyle harmanlar.

 Bir Mühendislik İşletmeciliği Programı mezunu pazarlama, üretim, finans ve mühendislik politikalarını birbiriyle bütünleştirerek uygulayabilir. Teknolojik organizasyonlarda teknik uzmanlık ile yöneticilik arasındaki boşluğu ortadan kaldıracak beceri, nitelik ve vizyonla interdisipliner ve proje odaklı çalışır.

Programınızdan mezun olduktan sonra doktora programına başvurabilir miyim?

 06 şubat 2013 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle tezsiz yüksek lisans mezunlarının doktora programlarına başvuru hakları kalktı. Bu tarihten sonra herhangi bir tezsiz yüksek lisans programına kayıt olacak öğrenci tezsiz yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuramayacak. Fakat öğrenciler lisans diploması ile veya tezsiz yüksek lisans yaparken tezli yüksek lisansa geçerek doktora yapabilecektir.